ALLRIS net

Sortiert nach: Datum absteigend
Beschlussart Betreff Datum
       
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mo, 16.05.2022
Ausschuss für Sozial- u. Bildungswesen Sternberg
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
ungeändert beschlossen
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
ungeändert beschlossen
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
ungeändert beschlossen
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
ungeändert beschlossen
Mi, 11.05.2022
Gemeindevertretung Weitendorf
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%
Di, 03.05.2022
Gemeindevertretung Hohen Pritz
100%